Regulamin

Regulamin określa zasady sprzedaży produktów w sklepie internetowym działającym pod domeną www.motogieplex.pl, zwanym dalej Sklepem.

 1. Właścicielem Sklepu jest: Motogieplex Renata Cieśla prowadząca działalność́ gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG,  pod firmą Motogieplex z siedzibą w Partynia 66a, 39-310 Partynia,  nr NIP: 8721789140, nr REGON: 360409368, nr rachunku bankowego: 9420300045111000000398909, zwany dalej Sprzedającym.
 2. Prezentowane na stronie Sklepu informacje o produktach wraz z ceną nie stanowią̨ oferty handlowej w myśl przepisów art. 543 kodeksu cywilnego. Jest to jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 3. Sprzedaż̇ produktów odbywa się̨ poprzez sieć Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Klientem a Sprzedającym.
 4. Złożenie zamówienia możliwe jest jedynie przez Klientów posiadających w Sklepie swoje konto. Usługa utrzymania konta prowadzona jest przez Sprzedającego bezpłatnie.
 5. W celu złożenia zamówienia, Klient powinien korzystać z najnowszych wersji przeglądarek: Explorer, Mozilla FireFox, Chrome lub Opera. Powinien mieć́ włączoną obsługę JavaScript oraz obsługę plików Cookie.
 6. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją Regulaminu.
 7. Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę̨, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń́ w korzystaniu ze Sklepu.
 8. Sprzedający realizuje zamówienia na terenie Polski oraz do wszystkich państw Unii Europejskiej.
 9. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć́ proces przejścia wszystkich etapów składania zamówienia i zatwierdzenie przyciskiem „realizuj zamówienie”. Do realizacji zamówienia koniecznie jest dobrowolne podanie adresu dostawy (adresat, ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię̨ i nazwisko, telefon, e-mail).
 10. Klient jest zobowiązany do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularzy.
  W przypadku podania nieprawdziwych, nie pełnych lub błędnych danych, uniemożliwiającego realizację zamówienia, Sprzedający podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy lub nie powiedzie się̨, Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży i anulowania zamówienia.
 11. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje mailową odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W przypadku braku potwierdzenia, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia przyczyny braku informacji i uzyskania potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 12. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje: w przypadku zamówień́ płatnych przy odbiorze – po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia zamówienia,  w przypadku zamówień płatnych przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego – po zaksięgowaniu płatności.
 13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień́ w przypadku braku ich odbioru w terminie 7 od dnia złożenia zamówienia – dotyczy zamówień płatnych przy odbiorze w jednym ze sklepów stacjonarnych Sprzedającego, nieodebrania przesyłki w przypadku płatności za pobraniem, braku wpłaty w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia – dotyczy zamówień́ płatnych przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego oraz anulowania zamówień z przyczyn technicznych, w szczególności błędnego działania oprogramowania lub jego błędów, które uniemożliwiły prawidłowe przedstawienie oferty Klientowi.
 14. Zamówienia są realizowane tego samego lub następnego dnia roboczego od daty przyjęcia zamówienia do realizacji pod warunkiem, że zamawiane produkty są̨ dostępne w magazynie. W przypadku braków magazynowych, po uprzednim zawiadomieniu Klienta czas realizacji zamówienia może zostać wydłużony, Sprzedający zaproponuje Klientowi zamiennik a w przypadku braku zgody Klienta na wydłużenie terminu realizacji lub zaproponowany zamiennik, zamówienie zostanie anulowane w całości lub w części w której zaproponowano zamiennik. W przypadku zamówień́ zawierających informację „tylko online”, zamówienia są realizowane od 1 do 14 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia.
 15. W przypadku zamówień́ składających się z kilku produktów, które mają być dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji zamówienia będzie uzależniony jest od terminu skompletowania przez Sprzedającego wszystkich produktów z zamówienia.
 16. Termin realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy zamówienia do Klienta.
 17. W przypadku sprzedaży promocyjnej liczba produktów jest ograniczona i realizacja zamówień́ następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te produkty, aż do wyczerpania się zapasów.
 18. Klient ma prawo wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do czasu otrzymaniu informacji o nadaniu przesyłki. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe pod adresem mailowym [email protected]  lub telefonicznie pod numerem 692 233 977.
 19. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają̨ podatek VAT. Koszty dostawy przesyłki nie są uwzględnione w cenie produktu i są doliczane do wartości zamówienia. Klient może zapoznać się z cennikiem dostawy na stronie Sklepu. Odbiór zamówień w sklepach stacjonarnych Sprzedającego jest bezpłatny i następuje po otrzymaniu przez Klienta informacji o możliwości odbioru zamówionych produktów. W przypadku wysyłek zagranicznych koszty dostawy mają charakter ryczałtowy, jednak w przypadku gdy rzeczywiste koszty dostawy przekraczają te które umieszczono na stronie Sklepu, Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany kosztów dostawy o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.
 20. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu bez uprzedzenia Klientów. Zmiana cen nie może dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 21. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów z oferty bez uprzedzenia.
 22. Sprzedający może w ramach promocji zawiesić pobieranie zryczałtowanej opłaty za dostawę, umieszczając stosowną informację na stronach Sklepu.
 23. W przypadku przesyłek płatnych przy odbiorze za pobraniem, koszt dostawy, wliczony jest w kwotę pobrania.
 24. Dostawa zamówień następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej według wyboru Klienta. Wybór sposobu dostawy równoznaczny jest z akceptacją warunków świadczenia usług przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
 25. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem z kasy fiskalnej albo fakturą VAT na indywidualne życzenie Klienta wyrażone w uwagach do zamówienia.
 26. Jesteśmy pracownią motocyklową wszystkie od nas produkty są składane na indywidualne życzenie zlecenie  klienta nie podlegają zwrotowi.
 27. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku sporządzenia wraz z dostawcą protokołu reklamacyjnego. Przyjęcie przesyłki przez Klienta, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie przyjęcia przesyłki w stanie nieuszkodzonym.
 28. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności dostarczonych produktów ze złożonym zamówieniem, Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę.
 29. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia niezrealizowane z przyczyn technicznych (nieprawidłowe funkcjonowanie strony, błędne wypełnienie formularza, nieprawidłowe zakończenie procesu składania zamówienia itp.).
 30. Informacje związane z gromadzeniem i sposobem przetwarzania danych osobowych zbieranych przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu i związanych z tym prawach przysługujących Klientowi zawiera załącznik do Regulaminu, który stanowi jego integralna część.
 31. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.
 32. Klient ma prawo do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Dane osobowe Klienta mogą być przez niego poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto lub po wysłaniu prośby pod adres
 33. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje odmową jej zawarcia. Dane niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży wskazane są każdorazowo w formularzu rejestracji konta.
 34. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego w szczególności Kodeksu cywilnego.
 35. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i zasad sprzedaży.
 36. Klient i każdy korzystający ze Sklepu może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie Sklepu oraz pobrać go i sporządzić́ jego wydruk.
 37. Oferowane produkty podlegają 3 miesięcznej gwarancji .

38. Wszystkie nasze produkty są wykonywane na indywidualne zlecenie .Gdyż jesteśmy  pracownią motocyklową .

 

Załącznik do Regulaminu

Informacje związane z gromadzeniem i sposobem przetwarzania danych osobowych zbieranych przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu i związanych z tym prawach przysługujących Klientowi

 

Administrator Twoich danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Motogieplex Renata Cieśla z siedzibą w Partynia 66a, 39-310 Partynia, nr NIP: 8721789140, nr REGON: 360409368,

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas. Oto nasze dane kontaktowe:

adres e-mail: [email protected]

adres e-mail: [email protected]

adres pocztowy: Motogieplex Partynia 66a, 39-310 Radomyśl Wielki

 

 

Jak pozyskaliśmy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta lub zakupów w naszym sklepie internetowym.

 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane w celu zawarcia i realizacji umowy z Tobą, w tym do: świadczenia usług drogą elektroniczną (zakładanie i utrzymanie konta w sklepie internetowym www.motogieplex.pl), wysłania do Ciebie paczki czy odbioru zakupionych produktów w jednym z naszych sklepów stacjonarnych i rozwiązywania problemów technicznych, jeśli takie napotkasz w naszym sklepie internetowym. Przetwarzamy Twoje dane także do obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz czy to przez formularz kontaktowy na stronie sklepu czy wysyłając maila.

Przetwarzamy dane osobowe w przypadku obsługi reklamacji, jeśli taką złożysz, aby zapewnić obsługę usług płatniczych i identyfikować Twoje płatności, organizować programy lojalnościowe, konkursy oraz akcje promocyjne, w których możesz wziąć udział. Przetwarzamy je także w celu prowadzenia analiz statystycznych i przechowywania dla celów archiwizacyjnych.

Jeśli wyrazisz na to zgodę, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą w szczególności dostarczyć przesyłkę pod wskazany przez Ciebie adres: Imię i Nazwisko, adres, e-mail, login, hasło, nr telefonu.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

 

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Masz prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także od 25 maja 2018 r. masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe możesz poprawić lub usunąć po zalogowaniu się na swoje konto lub wysyłając do nas takie żądanie. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom, które dostarczają zakupione przez Ciebie produkty (paczki) oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, podmiotom zapewniającym obsługę księgową i obsługę sklepu internetowego. Udostępniamy je jedynie w celu zawarcia lub realizacji zawartej z Tobą umowy lub w celach przetwarzania Twoich danych, o których informowaliśmy powyżej.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas świadczenia dla Ciebie usług drogą elektroniczną i czas realizacji umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych a także statystycznych i archiwizacyjnych.

Okres przechowywania twoich danych to maksymalnie 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów lub akcji promocyjnych, w których zechcesz wziąć udział będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

 

Czy Twoje dane przetwarzane są automatycznie poprzez profilowanie?

Nie przetwarzamy Twoich danych w sposób automatyczny poprzez profilowanie.

 

 

 

POLITYKA COOKIES
Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

 

§ 1 DEFINICJE
Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://motogieplex.pl/
Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
Administrator – firma Motogieplex Renata Cieśla , prowadząca działalność pod adresem: z siedzibą w Partynia 66a, 39-310 Partynia, , o nadanym numerze identyfikacji podatkowej ( NIP: 8721789140, nr REGON: 360409368) , świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
Użytkownik – osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
§ 2 RODZAJE COOKIES
Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu
Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
§ 3 BEZPIECZEŃSTWO
Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.
Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.
§ 4 CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE
§ 5 SERWISY ZEWNĘTRZNE
Administrator nie współpracuje z serwisami zewnętrznymi i Serwis nie umieszcza ani nie korzysta z żadnych plików zewnętrznych plików Cookie.

§ 6 MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS
Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.
§ 7 WYMAGANIA SERWISU
Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.
§ 8 ZMIANY W POLITYCE COOKIE
Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.